Historia powojennej Polski – cykl spotkań dla uczniów

9 PAŹDZIERNIKA – 12 PAŹDZIERNIKA 2018(11:30 – 15:30)
„TO BYŁ LIPIEC 1945” – Panele dyskusyjne dla młodzieży

W ramach projektu „To był lipiec 1945” zostaną zorganizowane lekcje historii w szkołach ponadpodstawowych, które przybliżą młodzieży mało znaną, a zarazem największą w powojennej Polsce zbrodnię stalinowską z lipca 1945 roku. Zasadniczym założeniem programu jest to, żeby obcowanie z historią nie było żmudnym zapoznawaniem się z wiedzą teoretyczną, ale żywym, aktywnym procesem, posiadającym silne odniesienia do współczesności.

Spotkania poprowadzi WALDEMAR CZECHOWSKI – filmowiec dokumentalista, absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi. Pan Waldemar Czechowski do tej pory zrealizował ponad 20 reportaży dla TVP oraz wiele autorskich filmów poświęconych antropologii kultury i etnografii. Aktualnie pracuje nad filmem dokumentalnym opartym na relacjach świadków Obławy Augustowskiej i ich rodzin.

Miejscem spotkań będą licea olsztyńskie.

***

Wykłady i debaty są elementem szerszego programu filmowej edukacji historycznej „To był lipiec 1945”, realizowanego przez Stowarzyszenie FILMFORUM – producenta WAMA Film Festival w Olsztynie. Ideą projektu jest zaangażowanie odbiorców w proces poznawania polskiej historii za pośrednictwem nowatorskich działań i form komunikacji. Efektem będzie przygotowanie m.in. filmu dokumentalnego opartego na relacjach świadków historii.

Projekt przybliży szerokiemu odbiorcy mało znaną, a zarazem największą w powojennej Polsce zbrodnię stalinowską z lipca 1945 roku. Są też jej inne nazwy: „Obława Lipcowa”, czy „Kolejny Katyń”. Wiemy dziś, że liczące około 45 tysięcy żołnierzy, regularne oddziały Armii Czerwonej oraz jednostki 62. Dywizji Wojsk Wewnętrznych NKWD, wspomaganych przez polskie UB, MO i 160 polskich żołnierzy I Praskiego Pułku Piechoty wkroczyły w lipcu 1945 roku na teren Puszczy Augustowskiej i przeprowadziły zakrojoną na dużą skalę akcję pacyfikacyjną. Zatrzymano ponad 7 tysięcy osób podejrzanych o działalność w podziemiu niepodległościowym, których uwięziono w kilkudziesięciu miejscach. Tylko część aresztowanych w Obławie powróciła do domów. Do dziś nie wiadomo, co stało się z dużą liczbą zaginionych.

***

Organizator: Stowarzyszenie FILMFORUM.

Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”.

Projekt jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej.

Partnerzy: Związek Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej 1945 Roku, Fundacja na Rzecz Niematerialnego Dziedzictwa Kultury w Polsce.

Patronat: Narodowy Instytut Dziedzictwa.