Już 10 października spotkanie z JERZYM HOFFMANEM w Olsztynie

10 PAŹDZIERNIKA 2018 (10:00 – 12:30)
Spotkanie z Jerzym Hoffmanem – wykład “STRUKTURA NARRACYJNA FILMU DOKUMENTALNEGO”

Zapraszamy na wykład otwarty dotyczący struktury narracyjnej filmu dokumentalnego, który odbędzie się 10 października 2018 w godzinach 10:00 – 12:30 w PLANECIE 11 – Miejskiej Bibliotece Publicznej w Olsztynie.

Spotkanie z Jerzym Hoffmanem – jednym z najpopularniejszych polskich reżyserów filmowych, którego początki kariery artystycznej związane były z realizacją obrazów dokumentalnych – dotyczyć będzie narracji w filmie dokumentalnym o tematyce historycznej, w tym również pułapek i zagrożeń wynikających z pracą nad materiałem historycznym, wiarygodności źródeł i mechanizmów ich weryfikacji.

***

Wykład jest elementem szerszego programu filmowej edukacji historycznej „To był lipiec 1945”, realizowanego przez Stowarzyszenie FILMFORUM – producenta WAMA Film Festival w Olsztynie. Ideą projektu jest zaangażowanie odbiorców w proces poznawania polskiej historii za pośrednictwem nowatorskich działań i form komunikacji. Efektem będzie przygotowanie m.in. filmu dokumentalnego opartego na relacjach świadków historii.

Projekt przybliży szerokiemu odbiorcy mało znaną, a zarazem największą w powojennej Polsce zbrodnię stalinowską z lipca 1945 roku. Są też jej inne nazwy: „Obława Lipcowa”, czy „Kolejny Katyń”. Wiemy dziś, że liczące około 45 tysięcy żołnierzy, regularne oddziały Armii Czerwonej oraz jednostki 62. Dywizji Wojsk Wewnętrznych NKWD, wspomaganych przez polskie UB, MO i 160 polskich żołnierzy I Praskiego Pułku Piechoty wkroczyły w lipcu 1945 roku na teren Puszczy Augustowskiej i przeprowadziły zakrojoną na dużą skalę akcję pacyfikacyjną. Zatrzymano ponad 7 tysięcy osób podejrzanych o działalność w podziemiu niepodległościowym, których uwięziono w kilkudziesięciu miejscach. Tylko część aresztowanych w Obławie powróciła do domów. Do dziś nie wiadomo, co stało się z dużą liczbą zaginionych.

***

Organizator: Stowarzyszenie FILMFORUM.

Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”.

Projekt jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej.

Partnerzy: Związek Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej 1945 Roku, Fundacja na Rzecz Niematerialnego Dziedzictwa Kultury w Polsce.

Patronat: Narodowy Instytut Dziedzictwa.