Spotkania edukacyjne w szkołach – fotorelacja

Kilkuset młodych ludzi wzięło udział w panelach dyskusyjnych zorganizowanych w ramach projektu „To był lipiec 1945“. Spotkania prowadził reżyser filmu o Obławie Augustowskiej – Waldemar Czechowski. Przedstawił tło historyczne tragicznych wydarzeń z lipca 1945 oraz ich konsekwencje dla ludności zamieszkującej okolice Puszczy Augustowskiej. Zaprezentował fragmenty notacji filmowych, pozyskanych w trakcie przygotowań do realizacji filmu dokumentalnego, w tym przede wszystkim fragmenty wywiadów. O Obławie opowiadają między innymi ksiądz Stanisław Wysocki – prezes Związku Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej i Teresa Kaczorowska – reporterka i pisarka, autorka książek historycznych. Młodzież mogła dowiedzieć się też, jak wiele działań składa się na powstanie filmu dokumentalnego. Waldemar Czechowski wyjaśnił jak przebiega etap przygotowań, dokumentacji, zdjęć i postprodukcji.

fot. Paweł Arczewski

***

Organizator: Stowarzyszenie FILMFORUM.

Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”.

Projekt jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej.

Partnerzy: Związek Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej 1945 Roku, Fundacja na Rzecz Niematerialnego Dziedzictwa Kultury w Polsce.

Patronat: Narodowy Instytut Dziedzictwa.