Patronat
Narodowego Instytutu Dziedzictwa

Projekt “To był lipiec 1945” – program filmowej edukacji historycznej dotyczący wydarzeń związanych z Obławą Augustowską otrzymał Patronat Narodowego Instytutu Dziedzictwa.

Patronat Narodowego Instytutu Dziedzictwa jest wyróżnieniem podkreślającym rangę wydarzenia związanego z ochroną dziedzictwa kulturowego materialnego i niematerialnego. Patronat jest wyróżnieniem zarezerwowanym dla różnych wydarzeń, mających znaczenie dla ochrony i promocji dziedzictwa kulturowego, charakteryzujących się wysokim poziomem merytorycznym, organizacyjnym, edukacyjnym oraz artystycznym, o zasięgu międzynarodowym, ogólnopolskim lub regionalnym i lokalnym.

Dzięki realizacji projektu, zostanie podniesiony temat Obławy Augustowskiej, wciąż finalnie nie wyjaśniony, nie wprowadzony do dyskusji publicznej, stanowiący trudne i przemilczane zagadnienie, nieprzedostające się do szerokiej świadomości społecznej.