Przedstawienie prac finałowych zrealizowanych przez młodzież

13 PAŹDZIERNIKA 2018(13:30 – 15:30)

Filmowe podsumowanie drugiego etapu realizacji programu filmowej edukacji historycznej „To był lipiec 1945”, prowadzonego przez Stowarzyszenie FILMFORUM – producenta WAMA Film Festival w Olsztynie. Ideą projektu jest zaangażowanie odbiorców w proces poznawania polskiej historii za pośrednictwem nowatorskich działań i form komunikacji.

„TO BYŁ LIPIEC 1945” – PREZENTACJA FILMÓW ZREALIZOWANYCH PRZEZ MŁODZIEŻ W RAMACH PROGRAMU FILMOWEJ EDUKACJI HISTORYCZNEJ

W ramach wydarzenia zostaną zaprezentowane krótkometrażowe formy dokumentalne zrealizowane przez młodzież uczestniczącą w programie, przy udziale uznanych i doświadczonych wykładowców (m.in. Jerzy Hoffman, Iza Pająk, Andrzej Fidyk, Waldemar Czechowski). Projekcje odbędą się  w SALI NR 9 w Multikinie OLSZTYN (ul. Tuwima 26, 10-748 Olsztyn, Polska).

***

Ideą projektu jest zaangażowanie odbiorców w proces poznawania polskiej historii za pośrednictwem nowatorskich działań i form komunikacji. Efektem będzie przygotowanie m.in. filmu dokumentalnego opartego na relacjach świadków historii.

Projekt przybliży szerokiemu odbiorcy mało znaną, a zarazem największą w powojennej Polsce zbrodnię stalinowską z lipca 1945 roku. Są też jej inne nazwy: „Obława Lipcowa”, czy „Kolejny Katyń”. Wiemy dziś, że liczące około 45 tysięcy żołnierzy, regularne oddziały Armii Czerwonej oraz jednostki 62. Dywizji Wojsk Wewnętrznych NKWD, wspomaganych przez polskie UB, MO i 160 polskich żołnierzy I Praskiego Pułku Piechoty wkroczyły w lipcu 1945 roku na teren Puszczy Augustowskiej i przeprowadziły zakrojoną na dużą skalę akcję pacyfikacyjną. Zatrzymano ponad 7 tysięcy osób podejrzanych o działalność w podziemiu niepodległościowym, których uwięziono w kilkudziesięciu miejscach. Tylko część aresztowanych w Obławie powróciła do domów. Do dziś nie wiadomo, co stało się z dużą liczbą zaginionych.

***

Organizator: Stowarzyszenie FILMFORUM.

Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”.

Projekt jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej.

Partnerzy: Związek Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej 1945 Roku, Fundacja na Rzecz Niematerialnego Dziedzictwa Kultury w Polsce.

Patronat: Narodowy Instytut Dziedzictwa.