Zapraszamy na otwarty wykład “RESEARCH I DOKUMENTACJA”

8 PAŹDZIERNIKA 2018 (16:15 – 17:15)
wykład “RESEARCH I DOKUMENTACJA W PROCESIE REALIZACJI FILMU DOKUMENTALNEGO
prowadzenie: Waldemar Czechowski

Zapraszamy na wykład otwarty dotyczący procesu research’u i dokumentacji w procesie realizacji filmu dokumentalnego, który odbędzie się 8 października 2018 w godzinach 16:15 – 17:15 w PLANECIE 11 – Miejskiej Bibliotece Publicznej w Olsztynie.

Wykład poprowadzi WALDEMAR CZECHOWSKI – filmowiec dokumentalista, absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi. Pan Waldemar Czechowski do tej pory zrealizował ponad 20 reportaży dla TVP oraz wiele autorskich filmów poświęconych antropologii kultury i etnografii. Aktualnie pracuje nad filmem dokumentalnym opartym na relacjach świadków Obławy Augustowskiej i ich rodzin.

Podczas wykładu uczestnicy zapoznają się ze sposobem prowadzenia działań dokumentacyjnych, preprodukcyjnych i przygotowawczych dotyczących realizacji filmów dokumentalnych o tematyce historycznej. Prelegent omówi proces gromadzenia i weryfikacji informacji oraz zasady związane z przygotowaniem zaplecza merytorycznego projektu filmowego o tematyce historycznej.

***

Wykład jest elementem szerszego programu filmowej edukacji historycznej „To był lipiec 1945”, realizowanego przez Stowarzyszenie FILMFORUM – producenta WAMA Film Festival w Olsztynie. Ideą projektu jest zaangażowanie odbiorców w proces poznawania polskiej historii za pośrednictwem nowatorskich działań i form komunikacji. Efektem będzie przygotowanie m.in. filmu dokumentalnego opartego na relacjach świadków historii.

Projekt przybliży szerokiemu odbiorcy mało znaną, a zarazem największą w powojennej Polsce zbrodnię stalinowską z lipca 1945 roku. Są też jej inne nazwy: „Obława Lipcowa”, czy „Kolejny Katyń”. Wiemy dziś, że liczące około 45 tysięcy żołnierzy, regularne oddziały Armii Czerwonej oraz jednostki 62. Dywizji Wojsk Wewnętrznych NKWD, wspomaganych przez polskie UB, MO i 160 polskich żołnierzy I Praskiego Pułku Piechoty wkroczyły w lipcu 1945 roku na teren Puszczy Augustowskiej i przeprowadziły zakrojoną na dużą skalę akcję pacyfikacyjną. Zatrzymano ponad 7 tysięcy osób podejrzanych o działalność w podziemiu niepodległościowym, których uwięziono w kilkudziesięciu miejscach. Tylko część aresztowanych w Obławie powróciła do domów. Do dziś nie wiadomo, co stało się z dużą liczbą zaginionych.

***

Organizator: Stowarzyszenie FILMFORUM.

Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”.

Projekt jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej.

Partnerzy: Związek Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej 1945 Roku, Fundacja na Rzecz Niematerialnego Dziedzictwa Kultury w Polsce.

Patronat: Narodowy Instytut Dziedzictwa.