Zapraszamy na warsztaty filmowej edukacji historycznej

8 PAŹDZIERNIKA 2018 (15:00 – 16:00)
wykład “GENEZA OBŁAWY AUGUSTOWSKIEJ”
prowadzenie: dr Teresa Kaczorowska

Zadaniem projektu „To był lipiec 1945” jest upowszechnianie wiedzy na temat Obławy Augustowskiej – jednej z największych, zaraz po Katyniu (ale bliższej czasowo i geograficznie), tragedii Polaków, która wydarzyła się dwa miesiące po zakończeniu wojny.

Zapraszamy na wykład otwarty dotyczący genezy Obławy Augustowskiej, który odbędzie się 8 października 2018 w godzinach 15:00 – 16:00 w PLANECIE 11 – Miejskiej Bibliotece Publicznej w Olsztynie.

Wykład poprowadzi dr TERESA KACZOROWSKA – dziennikarka, prozaik, poetka, doktor nauk humanistycznych, badacz dziedzictwa narodowego, animatorka kultury. Dwie ostatnie książki autorstwa pani Teresy Kaczorowskiej to wnikliwe studium wydarzeń związanych z Obławą Augustowską: „Obława Augustowska” (2015) i „Dziewczyny Obławy Augustowskiej” (2017).

Dr Teresa Kaczorowska jest Prezesem Klubu Publicystyki Kulturalnej Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich w Warszawie oraz Związku Literatów na Mazowszu, została uhonorowaną licznymi nagrodami i odznaczeniami, m.in.: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski „Polonia Restituta” (2010) oraz Brązowym Medalem „Zasłużony Kulturze „Gloria Artis” (2014).

***

Wykład jest elementem szerszego programu filmowej edukacji historycznej „To był lipiec 1945”, realizowanego przez Stowarzyszenie FILMFORUM – producenta WAMA Film Festival w Olsztynie. Ideą projektu jest zaangażowanie odbiorców w proces poznawania polskiej historii za pośrednictwem nowatorskich działań i form komunikacji. Efektem będzie przygotowanie m.in. filmu dokumentalnego opartego na relacjach świadków historii.

Projekt przybliży szerokiemu odbiorcy mało znaną, a zarazem największą w powojennej Polsce zbrodnię stalinowską z lipca 1945 roku. Są też jej inne nazwy: „Obława Lipcowa”, czy „Kolejny Katyń”. Wiemy dziś, że liczące około 45 tysięcy żołnierzy, regularne oddziały Armii Czerwonej oraz jednostki 62. Dywizji Wojsk Wewnętrznych NKWD, wspomaganych przez polskie UB, MO i 160 polskich żołnierzy I Praskiego Pułku Piechoty wkroczyły w lipcu 1945 roku na teren Puszczy Augustowskiej i przeprowadziły zakrojoną na dużą skalę akcję pacyfikacyjną. Zatrzymano ponad 7 tysięcy osób podejrzanych o działalność w podziemiu niepodległościowym, których uwięziono w kilkudziesięciu miejscach. Tylko część aresztowanych w Obławie powróciła do domów. Do dziś nie wiadomo, co stało się z dużą liczbą zaginionych.

***

Organizator: Stowarzyszenie FILMFORUM.

Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”.

Projekt jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej.

Partnerzy: Związek Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej 1945 Roku, Fundacja na Rzecz Niematerialnego Dziedzictwa Kultury w Polsce.

Patronat: Narodowy Instytut Dziedzictwa.