Warsztaty filmu historycznego

W ramach projektu zostaną przeprowadzone warsztaty kreatywne dla montażystów filmowych dotyczące procesu postprodukcji filmów dokumentalnych o tematyce historycznej.

Warsztaty będą jednym z wydarzeń towarzyszących 5. edycji WAMA Film Festival w Olsztynie – jedynej międzynarodowej imprezie filmowej w północno-wschodniej Polsce, zlokalizowanej najbliżej geograficznie względem miejsca omawianych wydarzeń historycznych. Warsztaty odbędą się w dniach 8-14 października 2018 r. w przestrzeniach Miejskiego Ośrodka Kultury w Olsztynie i Centrum Kultury Filmowej AWANGARDA 2 w Olsztynie, a zakończą się pokazem zrealizowanych filmów na ekranie olsztyńskiego MULTIKINA.

Osią warsztatów będą unikatowe materiały audiowizualne pozyskane w trakcie zdjęć do filmu dokumentalnego “TO BYŁ LIPIEC 1945”, wśród których znajdą się wspomnienia świadków lipcowych wydarzeń sprzed ponad siedemdziesięciu lat oraz ich rodzin. Zadaniem uczestników warsztatów będzie analiza i twórcze wykorzystanie zgromadzonych materiałów filmowych i montaż pięciu autonomicznych krótkometrażowych form dokumentalnych.

Praca nad scenariuszami filmowymi odbędzie się w oparciu o zgromadzony wcześniej materiał archiwalny oraz przygotowane animacje filmowe. Zadaniem uczestników będzie kreatywne wykorzystanie posiadanych zasobów audiowizualnych do przygotowania własnych, indywidualnych wypowiedzi filmowych. Zajęcia będą polegały na szczegółowym opracowaniu koncepcji scenariuszowych, dostosowaniu ich do warunków realizacyjno-produkcyjnych, analizie struktury narracyjnej opracowanych tekstów oraz stworzeniu finalnych wersji scenariuszy filmowych gotowych do realizacji (tekstów autentycznych, przedstawiających prawdziwych bohaterów, operujących dynamiczną, atrakcyjną dla widza estetyką oraz zgodnych z założeniami projektu).

W ramach warsztatów odbędą się spotkania i konsultacje z opiekunami artystycznymi oraz dyskusje na temat metod pracy nad materiałem filmowymi prowadzące do ustalenia szczegółowej koncepcji dotyczącej estetyki wizualnej realizowanych filmów.

Prace postprodukcyjne nad montażem, udźwiękowieniem i korektą barwną zrealizowanych filmów zostaną przeprowadzone we współpracy z profesjonalistami.

Zrealizowane materiały filmowe zostaną poddane konsultacjom z ekspertami projektu, czuwającymi nad zgodnością przygotowanych filmów z wynikami badań historycznych. Efektem warsztatów będzie przygotowanie finalnych wersji montażowych przygotowanych filmów, gotowych do publicznej prezentacji podczas uroczystego pokazu zaplanowanego na 14 października 2018 roku w trakcie Finału Programów Edukacyjnych WAMA Film Festival w Olsztynie.

Najciekawszy krótki film dokumentalny powstały w wyniku warsztatów TO BYŁ LIPIEC 1945 zostanie dodatkowo zaprezentowany publiczności na Ceremonii Finałowej WAMA Film Festival w olsztyńskim Multikinie 14 października 2018 r. Po pokazie zostanie przeprowadzony panel dyskusyjny podsumowujący efekty realizacji programu filmowej edukacji historycznej „To był lipiec 1945” z udziałem zaproszonych ekspertów. Tematem przewodnim panelu będzie rola sztuki w kształtowaniu świadomości młodzieży i realizacji skutecznych działań z zakresu edukacji historycznej.

Po zakończeniu warsztatów filmy zrealizowane przez uczestników będą opublikowane online i dostępne do dalszych działań edukacyjnych.